Skip to main content

Personvernerklæring og informasjon om bruk av cookies

Ditt personvern er viktig for Rustad Eiendomsmegling AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Rustad Eiendomsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Rustad Eiendomsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Rustad Eiendomsmegling AS.

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

Alf Johan Rustad,e-post alf@r-eiendom.no, tlf 977 85 660.

 

Vår behandling av personopplysninger

Rustad Eiendomsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres. Herunder innsamling av opplysninger via vår nettside.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester.
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre. Vi ber deg kontakte behandlingsansvarlig ved slike tilfeller.

 

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Vi vil også dele dine personopplysninger med Megleroppgjøret Innlandet AS, i den utstrekning de trenger dine personopplysninger for å kunne gjennomføre eiendomsoppgjør på vegne av Rustad Eiendomsmegling AS.

Andre parter som har innsyn i de innhentede personopplysningene er:

Smart Regnskap AS
Fagansvarlig advokat Øyvind Borg
Megleroppgjøret Innlandet AS

Personopplysninger deles ikke under noen omstendigheter med tredjeparter i forbindelse med markedsføring eller andre aktiviteter som ikke er nødvendige for gjennomføringen av punktene beskrevet under «Vår behandling av personopplysninger».

 

Bruk av databehandlere

Rustad Eiendomsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss.

Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Rustad Eiendomsmegling AS lagres på servere i Websystemer AS i sin programvare for eiendomsmeglere, Webmegler.

Informasjon som samles inn via vår nettside blir sendt til vår e-postkonto som ligger på Microsofts Office365-servere innenfor EU. Vi sletter disse opplysningene sporadisk, og ber om at du kontakter oss dersom du ønsker sletteprosessen fremskyndet.

Les Websystemer AS sin personvernerklæring her:

https://www.websystemer.as/personvern/

 

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til vår behandlingsansvarlig.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på vår nettside 14 dager før de iverksettes.

Bruk av cookies på r-eiendom.no

 

Hva er cookies?

Cookies (informasjonskapsler\smuler) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Alle norske nettsteder er forpliktet til å informere om at cookies blir benyttet på brukernes enheter ihht Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), fra 1. juli 2014.

Du kan også lese mer om cookies på nettstedet http://www.nettvett.no

 

Oversikt over cookies på våre nettsider

Førstepartscookies (fra vår nettsidemotor)

  1. WordPress. Vår «nettsidemotor» er WordPress, og i enkelte tilfeller kan det lastes inn cookies som er nødvendige for at nettsiden skal vises korrekt.
    Disse cookiesene slettes automatisk fra pcen din etter at nettleseren stenges.

 

Cookies fra tredjeparter

  1. Facebook. Vi har satt opp en løsning på vår nettside som utveksler informasjon med Facebook Pixel om dine besøk på vår nettside, som vi senere kan benytte til for eksempel målrettet markedsføring. Denne cookien heter _fbp og lagres på din pc i 3 måneder.

 

Sletting og blokkering

I menyen i nettleseren din kan du selv slette cookies som har blitt lagret på din datamaskin. Selv om du sletter cookies kan de bli opprettet igjen når du besøker r-eiendom.no ved en senere anledning.

Vi anbefaler deg artikkelen nedenfor (hos nettvett) . Den viser deg hvordan du enkelt kan blokkere bruk av informasjonskapsler i de ulike nettleserene.

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/