Skip to main content

Kjøpe bolig

Å kjøpe et hjem er en av de største investeringene du gjør i livet. Vi vil gjerne hjelpe deg med råd og tips underveis i prosessen.

Finne bolig

Første steg i prosessen er å avklare hva slags bolig du ønsker. Bruk tid på finn.no, og gjør deg litt kjent i markedet. Bruk oss gjerne for å finne den rette boligen for deg.

Se våre boliger

Visning

Før du går på visning er det viktig å være forberedt. Gå i banken din for å få et finansieringsbevis slik at du er klar til å by hvis drømmeboligen plutselig dukker opp. Hvis du eier bolig fra før hjelper vi deg med verdivurdering / E-takst på denne.

I forberedelsene til visning er det viktig å lese salgsoppgaven nøye og notere seg eventuelle spørsmål. På visningen bør du gå gjennom hele boligen og gjerne ta med deg en fagmann hvis du er usikker på den tekniske tilstanden. Still spørsmål til megler og boligselger underveis. Skriver du deg opp på interessentlisten hos megler vil du få beskjed når det kommer inn bud på eiendommen.

Gi bud

Før du legger inn bud og eventuelt hiver deg inn i en budrunde, er det viktig å sette seg et tak. Hvor mye er du villig til å gi for boligen? Første bud må være skriftlig på budskjema eller via Tryggbudgivning. Du må signere og legitimere deg. De neste budene kan skje via sms/e-post eller via Tryggbudgivning.

Husk å ha finansieringen i orden, slik at du ikke må ta forbehold om finansiering. Slike bud vil lett bli avvist. Budet er bindende frem til akseptfristens utløp, dette gjelder også selv om det kommer inn høyere bud. Det er derfor viktig at man ikke byr på flere eiendommer samtidig.

Visning

Visningen er en viktig del av markedsføringen og legger grunnlaget for budrunden. Her er presentasjonen svært viktig og vi hjelper deg med tips og råd for hvordan boligen bør fremstå. I forkant av visningen har vi fulgt opp alle interessenter og sørget for at de er godt forberedt. Megler gjennomfører visningen, gjerne sammen med deg – da det er du som kjenner boligen best og kan svare på eventuelle spørsmål knyttet til eiendommens historikk.

Vi ønsker å bidra til at du oppnår best mulig pris for hjemmet ditt!

Budrunde

Interessentene følges opp og vi avklarer eventuelle spørsmål rundt finansiering, overtagelse eller kjøpsprosessen. Når det kommer inn bud holder vi deg og de andre interessentene orientert gjennom hele prosessen, og gir informasjon og veiledning. Det er viktig for oss at du oppnår best mulig pris for boligen din. Ved din aksept av bud er boligen solgt.

Kontraktsmøte

Vi utarbeider kontraktsdokumenter og akseptbrev som du får til gjennomlesning før selve kontraktsmøtet. Under kontraktsmøtet er både kjøper, selger og megler til stede. Her går vi gjennom kontrakten og prosessen videre.

Kjøpet er i boks

Når kjøpet er i boks er det tid for å signere kjøpekontrakt og ande relevante dokumenter. Kjøpekontrakten regulerer avtaleforholdet mellom kjøper og selger og det er viktig at all relevant informasjon kommer med. Kontrakten er også dokumentasjonen banken trenger for å utbetale et eventuelt lån.

Oppgjør og overtagelse

Før overtagelse av boligen bekrefter megler at kjøpesum er innbetalt på klientkonto. På overtagelsen møtes kjøper og selger for å gjennomgå eiendommen i fellesskap. Megler er ofte med på overtagelsen. Det skal leses av strøm, gjennomgås vask og leveres nøkler. Overtagelsesprotokoll signeres av begge parter.

Nå kan du flytte inn i din nye bolig!