Selge bolig

Når vi skal hjelpe deg med salget av din viktigste eiendel er det viktig for oss at prosessen gjennomføres på en grundig og effektiv måte. Vi ønsker å bidra til at du oppnår best mulig pris for hjemmet ditt!

Les erfaringer og omtaler fra tidligere kunder

Kundeuttalelser

Befaring

Vi kommer hjem til deg for å gå gjennom boligen din. Sett av god nok tid og finn gjerne frem relevant dokumentasjon om eiendommen. Megler tar en grundig gjennomgang av boligen og finner ut hva som er viktig for deg når du skal selge. Vi gir deg tips og råd for hva du kan gjøre for å øke verdien, gir deg en estimert verdi på hva vi tror boligen er verdt og legger opp en strategi for salget. Vi gir deg et tilbud og går gjennom den skriftlige oppdragsavtalen hvor totalkostnaden for tjenesten forekommer.

Klargjøring av boligen for salg

Å selge bolig krever planlegging og gode forberedelser. Det er diverse dokumenter som er lovpålagt å innhente i forbindelse med salg av eiendom, dette gjør vi. Takstmann og profesjonell fotograf bestilles av oss, og disse tar direkte kontakt med deg for avtale om tid. I forkant av fotografering gir vi deg gode råd og tips om styling.

Markedsføring og presentasjon

Det er viktig å presentere boligen på best mulig måte og vi tilpasser alltid markedsføringen etter hvilken type eiendom det er snakk om. Vi kjenner markedet best og vet hva som skal til for å treffe de rette kjøperne. Vi utarbeider salgsoppgave og annonser som skal gjennomgås og godkjennes av deg. Materiellet annonseres i avtale kanaler.

 

Visning

Visningen er en viktig del av markedsføringen og legger grunnlaget for budrunden. Her er presentasjonen svært viktig og vi hjelper deg med tips og råd for hvordan boligen bør fremstå. I forkant av visningen har vi fulgt opp alle interessenter og sørget for at de er godt forberedt. Megler gjennomfører visningen, gjerne sammen med deg – da det er du som kjenner boligen best og kan svare på eventuelle spørsmål knyttet til eiendommens historikk.

Budrunde

Interessentene følges opp og vi avklarer eventuelle spørsmål rundt finansiering, overtagelse eller kjøpsprosessen. Når det kommer inn bud holder vi deg og de andre interessentene orientert gjennom hele prosessen, og gir informasjon og veiledning. Det er viktig for oss at du oppnår best mulig pris for boligen din. Ved din aksept av bud er boligen solgt.

Kontraktsmøte

Vi utarbeider kontraktsdokumenter og akseptbrev som du får til gjennomlesning før selve kontraktsmøtet. Under kontraktsmøtet er både kjøper, selger og megler til stede. Her går vi gjennom kontrakten og prosessen videre.

Overtagelse

I forkant av overtagelse ringer vi både kjøper og selger for å gjennomgå hva som skal skje på overtagelsen og bekreftet at kjøpesum er innbetalt på klientkonto. På selve overtagelsen møtes kjøper og selger for å gjennomgå eiendommen i fellesskap. Her er det viktig at du som selger informerer om praktiske ting kjøper bør vite om. På overtagelsen skal det også leses av strøm, eventuelt vannmåler, gjennomgås vask og leveres nøkler. Dette fylles ut på overtagelsesprotokollen.

Oppgjør og tinglysning

Overtagelsesprotokollen leveres til oss så snart som mulig etter overtagelsen slik at vi kan sette i gang med tinglysning og oppgjør. Oppgjørsansvarlig sørger for at eiendommen overføres til ny eier og at oppgjør blir utbetalt. Begge parter vil motta oppgjørsoppstilling når oppgjøret er tatt. Nå er prosessen over, og vi vil gjerne at du anmelder oss både på Facebook og Eiendomsmeglerguiden.