Boliger til salgs

Å kjøpe et hjem er en av de største investeringene du gjør i livet. Her er boligene vi nå har til salgs.

Portvegen 8 og 10 2406 Elverum Norge

Innhold

Leilighetsbygg A (Portvegen 8) med fire leiligheter.
Leilighetsbygg B (Portvegen 10 A og B) med to leiligheter.

Standard

Bygg A - Består av felles trappegang, to leiligheter i 1.etasje, en leilighet i 2.etasje og en leilighet i 3.etasje.

Laminerte kjøkkeninnredninger av bladet alder. Kjøkken i hovedsak med ventilator og oppvaskmaskin.
Nye baderom fra 2020 i to av leilighetene, installasjoner med WC, servant og dusjkabinett/dusjhjørne. Øvrige
baderom med blandet alder. Hovedsakelig baderom med opplegg for vaskemaskin. Overflater på baderom med
vinyl og baderomspanel/vinyl/malte plater. En leilighet med nytt kjøkken fra 2020.

Bygg B - Består av to leiligheter med hver sin inngang. Felles søppelrom og utvendig bod.

Laminerte kjøkkeninnredninger av bladet alder, et kjøkken fra 2021. Baderom med WC, servant og dusjkabinett, samt opplegg for vaskemaskin. Overflater med vinyl og baderomspanel/vinyl. En leilighet med nytt kjøkken og div nyere overflatebehandlinger.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i et etablert boligområde på Vestad med kort gangavstand til det meste. Ca. 500 meter til Terningen arena hvor du blant annet finner Høyskolen Innlandet, treningssenter, tannlege, tennisbane, løpebane og idrettshaller. Her arrangeres en rekke idretts- og kulturarrangementer. Fra eiendommen har du også kort avstand til flere dagligvarebutikker i bydelen. Forøvrig er det ca. 1 km til Elverum sentrum med øvrige servicetilbud og fasiliteter. I bydelen finner du fine friområder i skogen med Grundsetmarka som kan by på milevis med stier og traseer som kan benyttes både til fots, på sykkel eller med ski på beina. Lysløype på vinterstid. Fine turområder finner du også langs Glomma og rundt museumsområdene, og Prestøya. Bybussforbindelse like utenfor, og skysstasjonen på Vestad er bare et par hundre meter unna.

Adkomst

Se vedlagte kart. Det vil bli skiltet med Rustad Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Areal

Bygg A - BRA 211 kvm / BTA 230 kvm.
Bygg B - BRA 116 / BTA 126 kvm.

Total BRA 327 kvm / BTA 356 kvm-

Arealene i salgsoppgaven er hentet fra næringstakst fra taksmann. Arealene i rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007. Avvik fra NS 3940:2007.
Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger. Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg. Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside. Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger.

Oppvarming

Oppvarming hovedsakelig med strøm. En vedovn i bygg A.

Tomten

Eiet tomt på ca. 1468 kvm. Eiendommen har gruset innkjøring og gårdsplass med biloppstillingsplasser for flere kjøretøy. Tilnærmet flat tomt, delvis opparbeidet tomt med noe beplantning.

Søppelboden er i dag plassert utenfor tomtegrensen.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.

Parkering

Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

Offentlige/kommunale avgifter

Kommunale avgifter utgjør ca. kr 36.794,- for inneværende år. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr. Vann- og avløp betales A-konto og faktureres etter målt forbruk. Renovasjon kr 18.691,- og faktureres direkte fra SØIR. Feie- og tilsynsgebyr kr 630,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. Avgiftene justeres normalt årlig.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 13 bnr. 144 i Elverum kommune

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Overtagelse

Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpstilbud.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår i salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann.

Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
1. Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. Avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen jf. Avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegene av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
3. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers jf. Avhl § 3-9.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Hjemmelshaver

Tømra Eiendom AS v. Roar Tømte

Informasjon om meglerforetaket

Rustad Eiendomsmegling AS
Storgata 32, 2414 Elverum

Megler MNEF / Daglig leder
Alf Johan Rustad

Mob: 97 78 56 60
E-post: alf@r-eiendom.no

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 13
  • Bruksnr: 144
  • Kommunenr: 3420
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

  • Verditakst: 5 750 000,-
  • Ligningsverdi: 1 050 224,-
  • Bruksareal: 327 m2
  • Bruttoareal: 356 m2
  • Tomteareal: 1468 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Andre

Portvegen 8 og 10 2406 Elverum Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Megler MNEF / Daglig leder

Alf Johan Rustad
Telefon: (+47) 97785660

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Bjørn Magnus Brynildsen
Telefon: (+47) 48225349

Annen info

Finnkode: 233025150
Vis alle eiendommer Se hele annonsen på Finn.no